Kimya endüstrisi için enstrümantasyon ve gaz analizi

Kimya tesislerinde gaz, sıcaklık, akış ve basınç ölçümleri, enerjiyi verimli bir şekilde yönetmek, prosesleri daha güvenilir hale getirmek ve gaz emisyonlarını azaltmak için mutlak bir önceliktir. 

Güvenilir ölçüm ekipmanı seçmek hayati önem taşır. Çünkü bu ekipmanın güvenilirliği tesisatların uzun ömürlü olmasını sağlar. Dahası, bu ekipman çeşitli teknolojik süreçlerin optimize edilmesine önemli bir katkı sağlar. Bu prosesler genellikle rafinerilerde ve kimya tesislerinde kullanılır. Bu prosesler özellikle etilen, vinil klorür monomeri CVM, stiren bütadien kauçuk ve amonyak üretiminde kullanılır.


Kimya endüstrisi

Kimya endüstrisi için enstrümantasyon ve gaz analizi

Fuji Electric'in ölçüm cihazları, rafineriler ve kimya tesislerindeki profesyonelleri üretim süreçlerinin her aşamasında desteklemek amacıyla :

  • Maliyetlerin azaltılması
  • Artan verim
  • Tesislerin ömrünün uzatılması
  • Bitmiş ürünün kalitesinin garanti edilmesi

Uygulamalar


Kimyasal ve petrokimyasal süreçler

PETROL RAFINASYONU (HAM PETROLDEN NAFTAYA) PETROKIMYASALLARIN IMAL ATI → KIMYASALLARIN IMALATI (PETROL TÜREVLERI)

Kimyasal-petrokimyasal süreçler

Rafineriler ve petrokimyasallar için enstrümantasyon


Rafineriler

Petrol raf inasyonu, ham petrolün rafine edilerek akaryakıta ve çeşitli petrokimyasal ürünlere dönüştürüldüğü endüstriyel bir süreçtir. Bir petrol rafinerisi, hammaddelerden ve yardımcı hizmetlerden ürün üreten tesislerden oluşur.

Süreç, ham petrolün bir ısıtma fırını kullanılarak 350°C sıcaklığa kadar ısıtılmasıyla başlar. Isıtılan petrol daha sonra 50 metre yüksekliğe kadar çıkabilen bir damıtma kulesine yönlendirilir. Bu damıtma kulesinde kritik bir işlem gerçekleşir: petrolün farklı fraksiyonlara ayrılması. Bu fraksiyonlar belirli maddelerle tanımlanır: nafta, parafin, dizel ve ağır fuel oil. Bu ayrıştırmanın anahtarı, her bir fraksiyonun farklı kaynama noktasında yatmaktadır.


Kimyasal tesis: etilen üretimi

Bir etilen tesisi, birincil petrokimyasallar üretmek için hidrokarbonların kırıldığı ve nafta veya diğer hammaddelerden ayrıldığı tesistir. Rafine petrol veya gazın tekrar tekrar damıtılmasıyla etilen, propilen ve diğer çeşitli petrokimyasal ürünler üretilir. Tüm tesisin (veya endüstriyel kompleksin) üretim kapasitesi, aşağıda listelenen türevleri üretmek için hammadde olarak kullanıldığı için etilene bağlıdır.


Vinil klorür monomeri üretimi VCM

Vinil klorür monomeri (VCM) esas olarak polivinil klorürün (PVC) polimerizasyonunda kullanılır. VCM oda sıcaklığında renksiz bir organik gazdır. Oldukça uçucudur ve suda az çözünür.

Vinil klorür monomeri VCM üretmek için iki yöntem vardır:

Bu iki yöntem çoğu VCM tesisinde kullanılmaktadır. Her iki işlem de VCM üretmek için dikloroetan (DCE) kullanır. Doğrudan klorlamada DCE üretilir. Bu, klorun katalizör ile reaksiyona sokulmasıyla yapılır. DCE üretmek için oksiklorinasyon yöntemi de vardır. Bu yöntemde hidrojen klorür etilen ile reaksiyona girer. Bu reaksiyon katalizör ve hava, daha spesifik olarak oksijen (O2) varlığında gerçekleşir.

Vinil klorür monomer cvm üretimi


Stiren-bütadien kauçuk üretimi

Bütadien, aşınmaya karşı yüksek direnci nedeniyle yaygın olarak üretilen ve kullanılan sentetik bir kauçuktur. Diğer kauçuklarla karıştırılır, valsli değirmenler veya ekstrüderlerle işlenir ve vulkanize edilerek elastik kauçuk haline getirilir. Daha sonra lastik, kayış, ayakkabı ve tüp üretiminde kullanılır. Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya'da bütadien, etilen veya diğer olefinlerin katalitik parç alanmasından bir yan ürün olarak elde edilir.

Uygulamalar :

Stiren bütadien kauçuk üretimi

Stiren-bütadien kauçuk üretimine uyarlanmış enstrümantasyon


Amonyak sentezi: Haber-Bosch süreci

Amonyak dünyada en yaygın olarak üretilen kimyasal bileşiktir. Amonyağın yaklaşık %80'i tarımsal gübre üretiminde kullanılmaktadır. Kalan %20'si ise sentetik elyaf (naylon, suni ipek) üretiminde kullanılmaktadır. Amonyak Haber-Bosch süreci ile üretilir: atmosferik nitrojen hidrojen ile reaksiyona girerek amonyak oluşturur. Hidrojen çeşitli şekillerde üretilebilir, ancak genellikle doğal gaz (metan) veya petrol nafta parçalanarak elde edilir. Hidrojen ayrıca geri dönüştürülmüş plastikten de geri kazanılır (kimyasal geri dönüşüm).

Amonyak sentezi - Haber-Bosch süreci


Yüksek performanslı enstrümantasyon ile kimyasal tesis proseslerinizi optimize edin ve daha güvenilir hale getirin!


İlgili makalelerimiz