Endüstriyel tesisler için gaz enstrümantasyonu ve analizi

Enerji tüketiminin ayrıntılı bir haritasına sahip olmak ve tasarruf yapılabilecek ana alanları vurgulamak, üretkenliği, kaliteyi ve rekabet gücünü artırmanızı sağlayacaktır. Potansiyel tasarruflar genellikle yeterince kullanılmaz, oysa elde edilecek kazançlar hem hızlı hem de önemlidir. 

Akış, basınç, seviye ve sıcaklık ölçüm cihazları su, elektrik ve yakıt tüketiminizi doğru ve sürekli olarak izlemenizi sağlar. Olası sapmaları ve arızaları tespit etmenize, arızaları önlemenize ve bakım işlemlerini optimize etmenize yardımcı olurlar.

Gaz analizörleri atmosferik emisyonlarınızı izlemek veendüstriyel proseslerinizi optimize etmek için kullanılabilir.


Endüstriyel tesisler için gaz enstrümantasyonu ve analizi

Endüstriyel tesisler için gaz enstrümantasyonu ve analizi

Fuji Electric'in enerji ölçümü ve optimizasyonu için kullanılan teknolojileri, :

 • Enerji tüketiminizi doğru bir şekilde belirleyin
 • Atmosferik emisyonlarınızın izlenmesi
 • Tesisatlarınızın verimliliğini hesaplayın
 • Enerji performans göstergelerinizi ayarlama
 • Ekipmanınızı optimize etme
 • Endüstriyel süreçlerinizin düzenlenmesini iyileştirin
 • İhtiyaçlarınızı öngörmek

Uygulamalar


Endüstriyel enerji optimizasyonu

Çözümlerimiz: Enerji tüketimini ölçün, görselleştirin, izleyin ve optimize edin

BuharYakıtElektrikSoğukHava
Uygulamalar

- Doymuş buhar
- Kızgın buhar
- Buhar kondensatı
Uygulamalar

- Doğal gaz
- Kalorifer yakıtı
- Ağır fuel oil
Uygulamalar

Aktif ve reaktif enerji, aktif, reaktif ve görünür güç, güç faktörü, akım, gerilim, frekans vb. ölçümü.
Uygulamalar

- Soğutucu akışkanlar
- Isı transfer akışkanları
Uygulamalar

Hava akışlarının hacim ve kütle ölçümü
Potansiyel tasarruflar

- Sızıntıların azaltılması
- Yalıtımın iyileştirilmesi
- Hizmet dışı şebekelerin yalıtımı
- Tahliye sisteminin bakımı
Tasarruf potansiyeli

- Yanma optimizasyonu
- Verimliliklerin hesaplanması
- Tüketim izleme
Tasarruf potansiyeli

- Şebeke parametrelerinin iyileştirilmesi
- Yük paylaşımı
- Tüketim kalemlerinin optimizasyonu
- Ekipmanların, motorların, sürücülerin vb. yükseltilmesi
Tasarruf potansiyeli

- Isı değişimi izleme
- Kirlenme izleme
- Bakım işlemlerinin optimizasyonu
- COP* izleme
*Performans katsayısı
Potansiyel tasarruflar

- Sızıntıların izlenmesi
- Hava şebekesi bakımının optimize edilmesi (filtre tıkanıklığının izlenmesi vb.)
- Mümkün olan en düşük basıncın korunması
- Tüketimin izlenmesi ve optimize edilmesi

buhar şebekesi̇ni̇n enerji̇ performansi

Buhar şebekesinin enerji performansı

Endüstride, buhar esas olarak bir ısı transfer sıvısı olarak kullanılır.

Doymuş veya aşırı ısıtılmış buhar için basınç ve/veya sıcaklık düzeltmeli akış ölçümü şarttır.


Endüstriyel kazan dairesi

Standartlaştırılmış ölçümler kullanarak enerji sayımı, ilgili performans göstergelerinin geliştirilmesi ve endüstriyel kazan tesislerinin performansının izlenmesi

endüstri̇yel kazan dai̇resi̇ fuji̇ elektri̇k ürünleri̇

Yakıtların enerji optimizasyonu

Yakıtların enerji optimizasyonu

Tüm sanayi sektörleri üretim süreçlerinde yakıt kullanmaktadır.

Sanayi sektörü Fransız enerji tüketiminin %20'sini oluşturmaktadır (%36 gaz ve %40 elektrik).

Gaz ve fuel oil esas olarak prosesler için ısı üretmek amacıyla kullanılır.

Hidrokarbonlar kimya endüstrisinde hammadde olarak kullanılmaktadır.


Endüstriyel kazanlarda yakıt tüketimini ölçün, emisyon uyumluluğunu izleyin ve yanmayı optimize edin

Endüstriyel kazanların yanması - Fuji Electric Products - Schema

Elektrik için enerji optimizasyonu

Kamu hizmetlerinin enerji optimizasyonu: Elektrik

Elektrik piyasası rekabete açıldığına göre, en iyi fiyatlar üzerinde pazarlık yapabilmek için enerji ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde belirlemek her zamankinden daha önemlidir.


Elektrik tüketiminin ölçülmesi, tüketimin analiz edilmesi ve dağıtılması ve enerji performans göstergelerinin izlenmesi

Elektrik Yönetimi - Fuji Electric Ürünleri - Diyagram

Elektrik yönetimi için enstrümantasyon


Soğutma devresinin enerji performansı

Soğutma devresinin enerji performansı

İlaç ve kimya endüstrileri, endüstriyel iklimlendirme sistemleri vb. soğutma kullanır.

Gıda işleme, soğutma kullanan ana sektördür ve sektörün elektrik tüketiminin %57'sini oluşturmaktadır; bunu soğutma üretim sistemleri (proseslerdeki soğutma devreleri, veri merkezleri, kamu binaları vb.)


Güç tüketimini ölçün, COP'yi (performans katsayısı) izleyin ve soğutma çevrimi performansını optimize edin

Soğutma çevriminin performansını optimize etme - Fuji Electric ürünleri - Schema

Endüstriyel soğutucular için enstrümantasyon


Basınçlı hava şebekesinin optimize edilmesi

Basınçlı hava şebekesinin enerji optimizasyonu

Sanayi için üretilen elektriğin %11'i basınçlı hava üretiminde kullanılmaktadır. Basınçlı hava üretmenin maliyeti yüksektir ve verimlilik nadiren %10'u aşar.

Tüketimle ilgili kesin verilerin nasıl toplanacağını, analiz edileceğini ve kullanılacağını bilmek ve ilgili performans göstergelerini seçip uygulamak %15 ila 30 arasında tasarruf sağlayabilir.


Standart akış hızlarını ve güç tüketimini ölçün, hava kompresörü basıncını ve verimliliğini izleyin

Endüstriyel hava kompresörünün performansını optimize etme - Fuji Electric Products - Schema

Endüstriyel hava kompresörleri için enstrümantasyon


Endüstriyel enerji optimizasyonu :

Enerji performans göstergeleri sizin verilerinize dayanır. Bunlar, ekipmanınızın çalışma durumunun gerçek bir barometresidir ve tüketiminizi doğru ve sürekli olarak izlemenize, herhangi bir sapma veya arızayı tespit etmenize, arızaları önlemenize ve bakım işlemlerini optimize etmenize olanak tanır.

Enerji optimizasyonunu taahhüt etmek şu anlama gelir:

 • Finansal kapasitenizi serbest bırakın ve ana işinizi geliştirmeye ayırın
 • Endüstriyel ve enerji performansınızı iyileştirin
 • Kamu hizmetlerinizin (basınçlı hava, buhar, elektrik, ısıtma yağı, yakıtlar) tüm yönetimini kontrol edin
 • Üretim ekipmanınızın performansını sürekli olarak iyileştirin

İş sektörünüze uygun bir ölçüm planı geliştirmek için birlikte çalışalım!

Endüstriyel sektörünüz ne olursa olsun(petrol ve gaz, elektrik ,termal veya nükleer enerji, kimyasallar, kağıt, gıda ve içecek, su ve çevre, ilaç, cam yapımı, mekanik, metalurji, çelik üretimi, vb), ekiplerimiz projeleriniz boyunca hazırdır: ihtiyaçlarınıza en uygun yanıtı vermek ve enerji ölçümlerinizi kontrol etmenize ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için teşhis, danışmanlık, çözümler, devreye alma, işletim yardımı, kalibrasyon ve bakım.


Gaz ölçüm cihazlarımız ve analizörlerimiz ile enerji tüketiminizi optimize edin, izleyin ve önleyin!