Donanma için enstrümantasyon ve gaz analizi

Deniz taşımacılığında kullanılan gemiler, dünyanın dört bir yanına güvenli teslimatlar yapabilmek için en yenigözetim araçları ve ileri teknolojilerle donatılmıştır.

Basınç sensörleri, seviye probları, değişken hız sürücüleri, izleme ekranları, gaz analizörleri - ister kargo gemisi, konteyner gemisi, tanker, kimyasal tanker, gaz tankeri, asfalt tankeri, petrol tankeri, LNG tankeri, soğutmalı gemi, ro-ro gemisi, dökme yük gemisi vb. olsun, tüm bu ekipmanlar bir geminin optimum çalışması için gereklidir.


endustrie-marine-tr

Donanma için enstrümantasyon ve gaz analizi

Fuji Electric'in ölçüm cihazları gemi inşa uzmanlarına ve gemi mürettebatına yardımcı olur:

  • Yerleşik ekipmanın güvenilirliğini ve dayanıklılığını garanti etmek
  • Depolama kapasitesini optimize etme
  • Gemilerin seyrüseferini, bakımını ve işletilmesini kolaylaştırmak
  • Deniz taşımacılığının güvence altına alınması
  • Sızıntıları önleme ve çevreyi koruma
  • Gemilerin enerji performansının ve verimliliğinin artırılması
ölçüm ve kontrol aletleri̇ şarttirölçüm ve kontrol aletleri̇ şarttir

Ölçüm ve kontrol cihazlarımızın gemi yapımı ve bakımı için çok önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle sağlam, dayanıklı ve kurulumu kolay olmalarını sağladık.

geminin tank ve fıçılarının depolama kapasitesinin optimize edilmesi

Geminin tank ve fıçılarının depolama kapasitesinin optimize edilmesi

Tankerler petrol, kimyasallar, gaz ve bitüm ve yağ gibi diğer sıvı ürünleri taşır.

Fosil yakıtların taşınmasında uzmanlaşmış enerji grupları gemilerini performanslarına, verimliliklerine, depolama kapasitelerine ve gemide kullanılan teknolojilere göre seçmektedir.

Sızıntıları tespit etmek ve patlama veya yangın riskini sınırlamak için enstrümantasyon


bir geminin su sisteminin izlenmesi

Bir geminin su sisteminin izlenmesi

Bir geminin su tankları en alçak noktada bulunur. Bu nedenle suyun gemiye dağıtılması için tanklar, devreler ve pompalardan oluşan bütün bir sisteme ihtiyaç vardır. Aynı durum atık suyun etkin yönetimi için de geçerlidir.

Su devresinin etkin yönetimi için enstrümantasyon

Pompaları kontrol etmek ve izlemek için enstrümantasyon


balast suyu basınç tespiti

Deniz seyrüseferinin kolaylaştırılması

Listeyi düzeltmek veya geminin dunnage'ını azaltmak için balast tankındaki su seviyesi ayarlanır. Balastlama ve balast alma işlemleri oldukça karmaşıktır, ancak yelken performansını artırmak için gereklidir. Kötü koşullarda yapılan balast alma işlemi çevresel sorunlara neden olabilir.

Balast dolumunu izlemek için enstrümantasyon


Gemi motorlarının sürekli performansının sağlanması

Basınçlı hava, ana ve yardımcı motorların çalıştırılmasından yükün taşınmasına ve kontrol sistemlerinin düzenlenmesine kadar gemilerdeki birçok uygulamada hayati bir rol oynar. Yüksek basınçlı hava 30 bar'da çeşitli amaçlar için kullanılır, ancak esas olarak ana motoru çalıştırmak için kullanılır. Gemilerdeki makineleri çalıştırmak için 7 veya 8 barlık düşük basınçlı hava kullanılır. Bununla birlikte, basınçlı hava kaçakları denizcilik sektöründe sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda performans ve enerji verimliliği açısından da büyük bir zorluk teşkil etmektedir.
Basınçlı hava sistemlerinde yeterli basıncın korunması için basınçlı hava debimetreleri ve basınç sensörleri kullanılarak kaçakların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve onarılması çok önemlidir. Bu ölçüm cihazları, temel ekipmanların kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kompresörlerin gerekli basıncı korumak için daha fazla çalışması gerektiğinden, kontrolsüz kaçaklar aşırı enerji tüketimine yol açabilir. Sonuç, daha yüksek işletme maliyetleri ve daha büyük bir karbon ayak izidir.

gemi motorlarının sürekli performansını sağlamak
yakıt dağıtımının kontrolü

Yakıt dağıtımının kontrolü, deniz motorlarının sürekli ve optimum performansının sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Motorlara enjekte edilen yakıt miktarının doğru bir şekilde izlenmesi, verimli yanma ve yakıt tüketiminde önemli bir azalma sağlar. Yakıt tüketimini optimize ederek, akış ölçerler işletme maliyetlerini ve gemilerin çevresel ayak izini azaltmaya yardımcı olur.

Yakıt viskozitesi kontrolü, denizcilik endüstrisinin tamamlayıcı ve önemli bir yönüdür. Yakıt viskozitesi yanma verimliliğini ve dolayısıyla genel motor performansını doğrudan etkiler. Doğru bir viskozimetre yakıtın verimli yanma için optimum kıvamda tutulmasını sağlayarak yakıt tüketimini ve kirletici emisyonları azaltır. Bu titiz kontrol aynı zamanda düşük kaliteli veya uygun olmayan yakıtların kullanımına bağlı motor sorunlarının önlenmesine yardımcı olarak deniz motorları için daha fazla güvenilirlik ve daha uzun ömür sağlar.


endüstri̇yel vi̇nçleri̇n güvenli̇ği̇ni̇n ve performansinin geli̇şti̇ri̇lmesi̇

Endüstriyel gemi vinçlerinin güvenlik ve performansının iyileştirilmesi

Güvenli yükleme ve boşaltma işlemleri için, salınım veya salınımı kontrol etmek ve düzenlemek önemlidir. İster rıhtım vinçleri, ister konteyner vinçleri, liman vinçleri veya diğer denizcilik vinçleri olsun, bu sallanma hareketleri elektrik motorunun girişine bir değişken hız sürücüsü takılarak sınırlandırılabilir. Değişken hız sürücüsü tarafından üretilen frenleme enerjisi tamamen güç kaynağına geri döndürülerek enerji tasarrufu sağlanmasına yardımcı olabilir.

Endüstriyel vinçler ve liman ekipmanları için enstrümantasyon


analyse-les-gaz-d'echappement-des-cheminees-du-navire-schema-en

Gemi bacalarından çıkan egzoz gazlarının analiz edilmesi

Fuji Electric'in Lazer Gaz Analizörü, sıkı emisyon yönetmeliklerine uyumu kolaylaştırarak, zararlı gaz deşarjlarını azaltarak ve enerji verimliliğini teşvik ederek çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunur ve denizcilik faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması hedefleriyle uyumlu hale getirir.

Fuji Electric'in deniz egzoz gazlarına yönelik, yıkayıcılar ve egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS ) için tasarlanan yenilikçiZQS lazer gaz analizörü, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) yönergeleri doğrultusunda sülfür emisyonlarına ilişkin MARPOL Ek VI düzenlemelerine uyum konusunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Başta SO2 ve CO2 olmak üzere egzoz gazlarının hızlı, doğru ve gerçek zamanlı analizini sağlayan bu teknoloji, gemilerin emisyonları rakipsiz bir doğrulukla sürekli olarak izleyebilmelerini sağlar.

Lazer gaz analizörünün hızlı tepki süresi, temizleme işleminden sonra egzoz gazı koşullarını belirleme yeteneği ile birleştiğinde, SOx yıkayıcı pompa çalışmasının optimize edilmiş kontrolüne olanak tanır. Bu, yakıt ekonomisini iyileştirirken ve işletme maliyetlerini azaltırken kükürt emisyon limitlerine uyumu sağlar. Geleneksel analizörlerin boyutundan çok daha küçük olan kompakt tasarımı, hem mevcut gemilerin yenilenmesi hem de yeni gemilere dahil edilmesi için kurulumu kolaylaştırır. Ayrıca sistemin kararlılığı, uzun bakım döngüleri ve toz birikimine karşı direnci, tutarlı performans ve düşük bakım gereksinimi sağlar.

gemi egzozlarından çıkan egzoz gazlarının analiz edilmesi

Gemi bacalarından çıkan egzoz gazlarının analizi için enstrümantasyon


gemilerinizin optimum çalışması

Gemilerinizin optimum çalışması için son teknoloji endüstriyel enstrümantasyonu tercih edin!