Juridisk informasjon om Fuji Electric France SAS

Fuji Electric France S.A.S.
46, rue Georges Besse - ZI du Brézet F - 63039 Clermont Ferrand Cedex 2 - France
Tel : + 33 (0)4 73 98 26 98
E-mail : sales.dpt@fujielectric.fr
S.A. au capital de 4 573 000€
RCS Clermont Ferrand
SIRET B 400 841 680 000 20 - NAF 2651 B
Numéro TVA intracommunautaire: FR47400841680

Nettstedet: www.fujielectric.fr er nettstedet til Fuji Electric France S.A.S.
Webhotell: OVH
Grafisk design og utvikling: Debussac Multimédia
Vedlikehold av nettstedet: Debussac Multimédia

Copyright
Hele dette nettstedet er omfattet av fransk og internasjonal lovgivning om opphavsrett og immaterielle rettigheter.
Alle rettigheter til reproduksjon forbeholdes, inkludert nedlastbare dokumenter og ikonografiske og fotografiske fremstillinger.
Reproduksjon av hele eller deler av dette nettstedet på et hvilket som helst elektronisk medium er strengt forbudt uten uttrykkelig tillatelse fra Fuji Electric France.

Endring av nettstedet
Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre eller korrigere innholdet på dette nettstedet og denne juridiske merknaden når som helst uten forvarsel.

Lenker til andre nettsteder
Lenkene til andre nettsteder som finnes på dette nettstedet, er utelukkende laget for å gi deg mest mulig fullstendig informasjon.
Fuji Electric France har kontrollert siden som den aktive lenken peker til, men verken kontrollerer eller er ansvarlig for disse nettstedene eller deres innhold. Av denne grunn fraskriver vi oss ethvert ansvar for disse nettstedene eller informasjonen, programvaren eller annet materiale som finnes der, eller for konsekvensene av bruken av dem. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på eksterne nettsteder som er lenket til vårt nettsted, gjør du det helt på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse
Brukeren av dette nettstedet er selv ansvarlig for å treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte egne data og/eller programvare mot forurensning av virus som sirkulerer på Internett.
Fuji Electric France kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge av bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som er knyttet til det, spesielt som følge av manglende tilgang til nettstedet, feil knyttet til Internett-nettverket, nettstedets vert eller verten for deler av nettstedet eller avbrudd i tjenesten på grunn av vedlikehold eller oppdatering. Dette nettstedet er underlagt fransk lov.


Beskyttelse av personopplysninger og håndtering av informasjonskapsler

Les mer om våre retningslinjer for databeskyttelse og håndtering av informasjonskapsler.


Om Fuji Electric France SAS

Fuji Electric France SAS er et datterselskap av Fuji Electric Japan-konsernet. Fuji Electric France er en fransk produsent av trykksensorer og leverandør av utstyr for strømningsmåling, nivåmåling, temperaturmåling, temperaturkontroll, gassanalyse og strålingsbeskyttelse.