Instrumentering og gassanalyse for olje og gass

Kompleksiteten i olje- og gassboring og -utvinning krever installasjon avpålitelige måle- og analyseinstrumenter (gassanalyse, strømningsmåling, trykkmåling, temperaturmåling) . Optimal kontroll av utstyret, selv i ekstreme miljøer, sikrer pålitelige prosesser og lang levetid for offshore- og kystinstallasjoner.

Valg av riktig instrumentering kan bidra til å beskytte miljøet ved å oppdage eller stoppe lekkasjer og gjøre transport og lagring av olje og gass mer pålitelig.


Olje- og gassindustrien

Instrumentering og gassanalyse for olje og gass

Fuji Electrics måleinstrumenter støtter olje- og gassprodusenter i alle faser av produksjonsprosessen for å :

  • Redusere kostnadene
  • Økende avkastning
  • Forlenge anleggenes levetid
  • Garantere kvaliteten på det ferdige produktet

Oljeutvinning

Konvensjonell olje

OLJEFELT PÅ LAND

Råolje utvinnes fra oljereservoarer ved boring, eller ved pumping hvis oljen ikke flyter naturlig.

Oljeutvinning

OLJEFELT TIL HAVS

Offshore støtter en plattform utstyret som trengs i de ulike fasene av boring og oljeutvinning.

Hvis trykket i reservoaret ikke er høyt nok til at oljen kan strømme naturlig, tilføres vann under trykk for å presse hydrokarbonene oppover. For å ivareta sikkerheten ved installasjonene er det viktig å bruke pålitelige måleinstrumenter.

Marine oljefelt

Ikke-konvensjonell olje

OLJESKIFER

Skiferolje og -gass utvinnes fra oljeskifer ved hjelp av termiske, kjemiske eller hydrogeneringsprosesser.
Verdens oljeskiferressurser utgjør 6,7 billioner fat, fire ganger mer enn konvensjonell olje (anslag fra 2013). Den største forekomsten finnes i USA.

Oljeskifer

OLJESAND

Siden råoljen i oljesand er ekstremt tyktflytende og ikke kan utvinnes ved hjelp av en konvensjonell prosess, injiseres høytemperaturdamp for å senke oljens viskositet slik at den kan utvinnes uten sand.

Oljesand

Produksjon av gass

Produksjon av gass

Konvensjonell naturgass

Konvensjonell naturgass utvinnes ofte fra gamle hydrokarbonreservoarer. Den kommer naturlig ut av brønnene som følge av trykk.

Når gass utvinnes fra dype saltholdige akviferer eller hulrom, er det nødvendig med pumpeoperasjoner. Utvinning ved gassinjeksjon er den mest brukte metoden. Gass injiseres for å trekke ut saltvannet.


Utvinning av konvensjonell naturgass


En gassbrønn skapes ved å bore et hull på 3000 til 5000 meters dyp. Deretter brukes behandlingsanlegg for å rense gassen ved å fjerne karbondioksid eller flytende rester (X'mas tree separator). Disse operasjonene krever installasjon av egnede måleinstrumenter.

Konvensjonelle brønner for utvinning av naturgass

Ikke-konvensjonell naturgass

SKIFERGASS

Skifergass er naturgass som finnes i skiferformasjoner. På grunn av sin lave permeabilitet kan den ikke utvinnes ved hjelp av konvensjonelle boremetoder.
De siste årene har naturgassindustrien tatt i bruk horisontal boring og hydraulisk oppsprekking for å utvinne skifergass. Skifergass har blitt en viktig kilde til naturgass, særlig i USA og Canada.

Utvinning av skifergass

GASSFORMIG DRIVSTOFF

Flytende naturgass (LNG) og flytende petroleumsgass (LPG)

Flytende naturgass (LNG) - Flytende petroleumsgass (LPG)

Instrumentering tilpasset transport og lagring av gass eller drivstoff


Stol på våre instrumenter og gassanalysatorer for din olje- og gassproduksjon!