5 faktorer for å velge en trykksensor med riktig sikkerhetsnivå

Når det gjelder vedlikehold av måleinstrumenter, er noe av det viktigste å ta hensyn til sensorens pålitelighet. Hvis en trykksensor svikter, kan det føre til en kjedereaksjon som påvirker den industrielle prosessen og kvaliteten på produksjonen.

Oppdag fem faktorer som kan bidra til å begrense sensorfeil på utstyret ditt. Ved å forstå disse faktorene kan du unngå kostbare avbrudd og sikre påliteligheten i produksjonen. 


1. Definere risiko- og farenivået

Trykksensorer er blant de mest brukte måleinstrumentene innen industrielt vedlikehold. De brukes til å overvåke og kontrollere trykket i rør og tanker, noe som bidrar til å oppdage systemfeil, sikre kvalitet i produksjonsprosessen og forebygge ulykker. Dessverre er disse sensorene noen ganger ikke effektive nok og kan forårsake problemer med utstyret.

definere risiko- og farenivå - skjema-fr-fr

Det er viktig å definere risikonivået og farenivået forbundet med sensorfeil før man velger måleinstrument. Faktorer som må tas i betraktning er :

  • Risikoens innvirkning på personell eller miljø.
  • Hyppighet av eksponering for faren
  • Muligheten til å unngå fare
  • Sannsynligheten for at faren inntreffer

Dermed kan du velge et måleinstrument som passer til din situasjon og begrense risikoen.


2. Velg sannsynlighet for feil

select-bankruptcy-probabilities-schema-sv-sv

Av alle mulige feilsannsynligheter er det viktig å fokusere på de som utgjør den største risikoen for installasjonen. Disse sannsynlighetene tilsvarer situasjoner der en sensorfeil kan forårsake betydelig fysisk eller økonomisk skade.

le-sikker-feil-fraksjon-sff-skjema-fr

Safe Failure Fraction (SFF ) er en indikator som måler sikkerhetsnivået til en trykksensor. Den beregnes ved å dividere den gjennomsnittlige frekvensen av detekterte (sikre og farlige) og uoppdagede (sikre) feil med den totale gjennomsnittlige frekvensen av feil. Med denne indikatoren kan du velge den sikreste sensoren for utstyret ditt. Jo høyere SFF-rate, desto høyere sikkerhetsnivå har trykksensoren.

Med en SFF-rate på over 97 % gir Fuji Electrics FCX-trykksensor det høyeste sikkerhetsnivået. 


3. Evaluer sikkerhetssløyfen

assess-security-loop-schema-fr

Sikkerhetssløyfen er en enhet som oppdager sensorfeil og stopper den industrielle prosessen før det oppstår skade. Det er et viktig sikkerhetstiltak som kan bidra til å begrense risikoen forbundet med sensorfeil.

target-the-hazard-points-of-your-installation-schema-fr

Før du velger måleinstrument, er det viktig å kartlegge farepunktene i installasjonen og evaluere sikkerhetssløyfen. Du må forsikre deg om at instrumentet er pålitelig, at det kan oppdage sensorfeil og at det er kompatibelt med trykksensoren du velger.


4. Planlegg og optimaliser prosesstilgjengeligheten

planlegg-og-optimer-schema-prosedyre-tilgjengelighet-sv

Prosesstilgjengelighet er en viktig indikator på systemets pålitelighet. Den representerer den tiden systemet er oppe og går. Tilgjengeligheten må planlegges og optimaliseres for å sikre systemets pålitelighet.

forutse-vedlikeholds-skjema-sv-sv

Når en sensor svikter, er det viktig å planlegge og optimalisere prosesstilgjengeligheten for å unngå kostbare avbrudd. Det betyr at du må planlegge vedlikehold før utstyret går i stykker. På denne måten kan du sikre prosesskontinuitet og redusere risikoen for feil.


5. Vurder utstyrets feiltoleranse

ta-hensyn-til-toleranse-for-svikt-i-materiell-skjema-fr-fr

Det er også viktig å ta hensyn til utstyrets feiltoleranse når man installerer en ny sensor. Hvis utstyret har lav feiltoleranse, anbefales det åinstallere en ekstra sensor parallelt for å sikre kontinuitet i prosessen. Denne strategien reduserer risikoen for feil og ivaretar sikkerheten til utstyret og operatørene.


Øke påliteligheten i prosessene dine med Fuji Electric

styrk-påliteligheten-i-prosessene-dine-med-fujielectric-schema-fr
trykksensor-fujielectric-fcx-schema-fr

Feil på trykksensorer kan være svært kostbare og forstyrre den industrielle prosessen.

Å velge riktig trykksensor for dine behov er derfor avgjørende for å begrense disse feilene og sikre utstyrets levetid, påliteligheten i de industrielle prosessene og kvaliteten på produksjonen.

Ved å forstå disse fem nøkkelfaktorene når du skal velge trykksensorer, kan du sikre instrumenteringens funksjonssikkerhet og påliteligheten i de industrielle prosessene dine.

Fuji Electric FCX trykksensor har det høyeste sikkerhetsnivået. Med en SFF-klassifisering på over 97 % kan du være sikker på at du velger en pålitelig sensor som passer til industriutstyret ditt.

I tillegg er trykksensorene våre SIL 2 (HFT=0) og SIL 3 (HFT=1) sertifisert i henhold til IEC 61508 og IEC 61511, noe som gjør dem ideelle for høyrisikoapplikasjoner i olje- og gassindustrien, den kjemiske industrien og kjernekraftindustrien.


Vil du garantere SIL-sikkerheten og integriteten til trykksensoren din?

La oss velge riktig trykksensor for dine sikkerhetskrav.